Áp thuế VAT 5% với nhà ở xã hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2014, trừ quy định thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở được thự..

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2014, trừ quy định thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở được thực hiện từ 1/7/2013.

Chiều 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 luật: Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Phòng, chống thiên tai.

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội được nghe lại các báo cáo giải trình, tiếp thu việc chỉnh sửa các dự án luật này theo các góp ý từ các phiên thảo luận trước.

Nhà nước đảm bảo nguồn lực cho giáo dục QPAN

Với sự tán thành của 90,36% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh gồm 8 Chương, 47 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/4/2014.

Theo quy định của Luật, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh, có chính sách ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, tài sản cho giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đáng chú ý, giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi.

Áp thuế VAT 5% đối với nhà ở xã hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua với 91,37% số đại biểu có mặt tán thành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2014, trừ quy định thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở được thực hiện từ 1/7/2013. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Việc quy định thuế suất 5% với nhà ở xã hội, theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện đối tượng có thu nhập thấp, thu nhập trung bình có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Vì vậy, việc áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện cho các tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình và thấp được tiếp cận với nhà ở xã hội.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%

91,57% đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định về thuế suất được sửa đổi, bổ sung như sau: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1/1/2016. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Luật cũng quy định rõ ưu đãi về thuế suất đối với thu nhập của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến; thu nhập của cơ quan báo chí, xuất bản; thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai

Quốc hội đã thông qua Luật phòng, chống thiên tai với 91,97% đại biểu tán thành. Luật gồm 6 Chương, 47 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/5/2014, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Luật này quy định về Quỹ phòng, chống thiên tai, được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ các hoạt động: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học; xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai.

Quỹ phòng, chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh; hình thành từ nguồn đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài tại địa bàn; công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật và các nguồn hợp pháp khác.

Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập; mức đóng góp; đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai.


Theo Chinhphu.vn 
Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội