Chính phủ: Yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2016. Theo đó, Chính phủ yêu cầu thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích. ..

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2016. Theo đó, Chính phủ yêu cầu thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích.

Đối với đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, chương trình tổng thể của Chính phủ yêu cầu rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Đồng thời thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

(Theo Trí thức trẻ)

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội