Danh sách 15 thành viên thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027)

Sáng ngày 9/6, Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027) đã thông qua danh sách 15 thành viên thường trực Hiệp hội trong khoá mới.


Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội