HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Vĩnh Trung Plaza, số 255 - 257 Hùng Vương, quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Đàm Quang Tuấn


Chủ tịch Hiệp hội BĐS Đà Nẵng


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP đầu tư và xây dựng


Ông Võ Văn Cường


Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Đà Nẵng


Tổng Giám đốc Công ty Cường hưng Thịnh