HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH ĐỒNG NAI

DONG NAIREAL ESTATE ASSOCIATION

Địa chỉ: 38 Phan Chu Trinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (061)3 843 432

Website: www.dra.org.vn

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Sĩ Mơn - Chủ tịch danh dự

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch

Ông Nghê Chí Dũng - Phó Chủ tịch

Ông Chu Thanh Sơn - Phó Chủ tịch