HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÒNG

HAIPHONGASSOCIATION OF REAL ESTATE

HPREA

Địa chỉ: Tầng 3,Tòa nhà 5A Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại : 0313.757.186 – (Fax) : 0313.757.185

Website:http://www.hprea.org

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch


Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam


Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng (CDI)

Ông Đặng Ngọc Chuyển – Phó Chủ tịch


Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại


Ông Nguyễn Văn Kính – Phó Chủ tịch


Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp thương mại HP


Ông Nguyễn Quang Văn – Phó Chủ tịch


Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Văn Minh


Đại diện CLB Môi giới