Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội BĐS Việt Nam tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định phân loại đô thị.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội BĐS Việt Nam có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thưvnrea.vp@gmail.com và ttth@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/9/2015.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.