Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội BĐS Việt Nam tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội BĐS Việt Nam có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư vnrea.vp@gmail.com và ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/09/2015.

Toàn văn Dự thảo Thông tư Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.