Hà Nội: Tại quận Hoàn Kiếm sẽ được cấp đất cho 26 dự án trong giai đoạn 2016 – 2017

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm vừa được phê duyệt, có 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sẽ được chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2..

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm vừa được phê duyệt, có 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sẽ được chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm được phân bổ như sau: Diện tích đất nông nghiệp là 15,76ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 512,99ha. Còn danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 có 16 dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, nhưng chưa có quyết định giao đất; 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, sẽ chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Theo quyết định này, TP. Hà Nội chỉ đạo, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát và đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, nếu cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng, hay dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt thì tổng hợp, rồi báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, sau đó trình UBND thành phố trước 31/5/2016.

(Theo Nhịp sống kinh doanh)

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội