Hoạt động của Ban pháp chế Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Nhằm ngày một nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hiệp hội, đặc biệt trong công tác phản biện xã hội và hỗ trợ hội viên phát triển trong lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội bất đông sản Việt Nam đã thành ..

Nhằm ngày một nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hiệp hội, đặc biệt trong công tác phản biện xã hội và hỗ trợ hội viên phát triển trong lĩnh vực bất động sản, Hiệp hội bất đông sản Việt Nam đã thành lập Ban Pháp chế theo Quyết định số 56/2015/QĐ - VNREA.BCH ngày 28/12/2015.

Ban pháp chế của Hiệp hội chịu sự điều hành trực tiếp của Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Các thành viên của Ban pháp chế được tập hợp trong cả ba miền Bắc, Trung, Nam, gồm các Luật sư, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chuyên gia có khả năng phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích, giải quyết các vấn đề pháp lý, các vướng mắc trong thực tiễn của lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Ông Trương Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Ban pháp chế có nhiều chức năng, trong đó có các chức năng nổi bật sau:

Nghiên cứu chính sách, đi sâu vào thực tiễn thị trường để tham mưu cho Lãnh đạo Hiệp hội trong công tác phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả và chủ động;

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp bất động sản, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Hướng dẫn, phổ biến thực hiện pháp luật về thị trường bất động sản;

Thực hiện hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội bất động sản Việt Nam;

Hiệp hội bất động sản Việt Nam xin thông báo và kính đề nghị các Quý Hội viên, cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác để cùng phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường bất động sản Việt Nam lành mạnh, hiệu quả và bền vững./.

Thông tin liên hệ:

Ban pháp chế - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Trưởng ban: LS. Trương Anh Tuấn; Điện thoại: 098 999 7607

Email:truonganhtuan@vnrea.vn/anhtuan00@gmail.com

Email: VP Hiệp hộivnrea@vnrea.vn; Website:www.vnrea.vn

Địa chỉ:tầng 3, Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia - số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội