Căn cứ vào Nghị quyết họp Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV, lần thứ II tại Quy Nhơn, Bình Định ngày 01/4/2017, nhằm tăng cường hoạt động của Hiệp hội khu vực phía Nam, ngày 12/5/2017, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam Nguyễn Trần Nam đã thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội ký Quyết định số 30/2017/QĐ-VNREA-BC, bổ nhiệm ôngĐặng Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại địa ốc Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội BĐS Việt Nam giữ chức Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Ông Đặng Hoàng Vũ, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thanh Bình.

Ông Đặng Hoàng Vũ, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thanh Bình.

Theo Quyết định bổ nhiệm, ôngĐặng Hoàng Vũ làm việc theo sự phân công của Tổng Thư ký và điều lệ của Hiệp hội BĐS Việt Nam; có quyền lợi, nghĩa vụ theo các quy định, quy chế, điều lệ của Hiệp hội BĐS Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm đối với các công việc được giao.

Trước đó,Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam đã ký Quyết định số 28/2017/QĐ-VNREA-BCH, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa giữcương vị Phó Giám đốc, Quyền Giám đốcTrung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư BĐS Việt NAM (VICOREAL)từ ngày 01/5/2017./.