Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam thành lập Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Mỹ thuật và bổ nhiệm cán bộ

Sáng 10/1/2022, lãnh đạo Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam đã thông qua quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Mỹ thuật và trao quyết định bổ nhiệm một số cán bộ.

Cụ thể, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1/2022/QĐ- REATIMES về việc thành lập Trung tâm Mỹ thuật thuộc Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Quyết định số 02/2022/QĐ-REATIMES ngày 10/1/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Mỹ thuật.

Theo đó, Trung tâm Mỹ thuật là tổ chức trực thuộc Khối Kinh tế của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Ban Biên tập Tạp chí thực hiện chức năng theo quy định; đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban biên tập Tạp chí.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Bùi Văn Khương đọc các quyết định

Đối với các trang, chuyên trang của Tạp chí: Trung tâm có nhiệm vụ Xây dựng chiến lược, kế hoạch và Tổ chức thực hiện đổi mới hình thức, giao diện các trang, chuyên trang của Tạp chí; Lên phương án nhân sự và kế hoạch, chương trình quản lý, tổ chức nhân sự thực hiện kế hoạch phát triển hình thức các trang, chuyên trang của Tạp chí; Thẩm định chuyên môn về phương diện hình thức của Tạp chí trong toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm về tính mỹ thuật Tạp chí; Tổ chức, triển khai thiết kế cho các ấn phẩm của Tạp chí; Đề xuất ý tưởng, liên tục đổi mới và phát triển mỹ thuật để nâng cao tính sinh động, hấp dẫn các trang, chuyên trang của Tạp chí.

Đối với các dự án của đối tác/khách hàng: Trung tâm Mỹ thuật có nhiệm vụ chủ động tìm kiếm và phát triển các dự án thiết kế mới; Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện dự án thiết kế cho các đối tác, khách hàng; Thiết kế hình thức, giao diện cho các trang chuyên trang của báo chí, doanh nghiệp; Thiết kế các ấn phẩm như sách, đặc san, nội san, kỷ yếu...; Thiết kế phục vụ sự kiện như backdrop, băng- rôn, poster; Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu doanh nghiệp...

Tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật cho ông Trần Thế Công. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật cho ông Trần Thế Công

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật có nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Ban biên tập của Tạp chí về công tác mỹ thuật của trung tâm; trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, đặc biệt là công tác chuyên môn; Xây dựng chiến lược của Trung tâm Mỹ thuật theo năm; Xây dựng kế hoạch phát triển mỹ thuật cho các trang, chuyên trang của Tạp chí; dự án của đối tác, khách hàng như chức năng - nhiệm vụ đã đề ra....

Cũng trong sáng nay, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã công bố Quyết định số 04/2022/QĐ-REATIMES của Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam về việc thành lập Trung tâm truyền thông và Quyết định số 06/2022/QĐ-REATIMES về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm truyền thông - Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông là Tổ chức trực thuộc Khối Kinh tế của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Ban Biên tập Tạp chí thực hiện chức năng theo quy định.

Trung tâm Truyền thông đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Biên tập Tạp chí, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, giám sát, triển khai thực hiện công tác truyền thông, marketing cho Tạp chí, các đơn vị trực thuộc và đối tác/khách hàng của Tạp chí.

Cụ thể, đối với việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác truyền thông, marketing cho Tạp chí và các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Truyền thông có nhiệm cụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án truyền thông, marketing nhằm quảng bá thương hiệu, dự án, sản phẩm... của Tạp chí và các đơn vị trực thuộc; Quản trị thông tin truyền thông, phòng ngừa và xử lý khủng hoảng thương hiệu của Tạp chí và các đơn vị trực thuộc trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội...; Phụ trách công tác tổ chức, đón tiếp cơ quan báo chí trong các sự kiện Hội thảo, Tọa đàm, Hội nghị... của Tạp chí và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Đối với vệc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quản trị khủng hoảng truyền thông và quản trị phát triển thương hiệu cho đối tác, khách hàng, Trung tâm Truyền thông có nhiệm vụ triển khai quản trị thông tin, xử lý khủng hoảng liên quan tới thương hiệu của đối tác, khách hàng; Lập kế hoạch và tổ chức triển khai đối với các chiến dịch truyền thông cho đối tác, khách hàng...

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông cho bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Ban Kinh tế Tiêu dùng, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Truyền thông cho bà Nguyễn Thị Hải

Bà Nguyễn Thị Hải có nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập của Tạp chí về công tác truyền thông, marketing cho các đơn vị trực thuộc và đối tác/khách hàng như chức năng, nhiệm vụ đã đề ra; Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Truyền thông, đặc biệt là công tác chuyên môn và kinh tế; Phối hợp với các cán bộ kiêm nhiệm xây dựng chiến lược phát triển chung của Trung tâm Truyền thông theo năm;Tổ chức, quản lý, giám sát, triển khai thực hiện công tác truyền thông, marketing cho các thương hiệu, dự án, sản phẩm của Tạp chí, các đơn vị trực thuộc và đối tác/khách hàng; Chủ động và phối hợp với các bộ phận khác trong tòa soạn để tìm kiếm, phát triển các dự án truyền thông, marketing mới, nhằm tăng doanh thu cho Trung tâm...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam cũng thông qua quyết định số 05/2022/QĐ-REATIMES ngày 10/1/2022 về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Diệu - Biên tập viên - Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam giữ chức Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam kể từ ngày 1/1/2022. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm!

Bà Phan Thị Diệu chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng Văn phòng Đại diện Tại TP.HCM; Có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí, Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện TP.HCM...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các cán bộ mới được bổ nhiệm bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam vì sự tin tưởng giao phó trọng trách mới, đồng thời không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ... để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tạp chí ngày càng phát triển vững mạnh./.

Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội