Thông báo thay đổi email cán bộ nhân viên văn phòng Hiệp hội BĐS Việt Nam

Thông báo thay đổi email cán bộ nhân viên văn phòng Hiệp hội BĐS Việt Nam

 

Thông báo thay đổi email cán bộ nhân viên văn phòng Hiệp hội BĐS Việt Nam

Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội