Thông báo về công tác tổ chức Bộ máy của văn phòng Hiệp hội

Thông báo về công tác tổ chức Bộ máy của văn phòng Hiệp hội

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

1. Điều chỉnh nhân sự

Theo Quyết định số 44/QĐ-VNREA-CTHH ngày 01 tháng 11 năm 2015 về việc điều chỉnh cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Hiệp hội , Bà Dương Kim Dung thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và chuyển sang làm việc bán thời gian kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

2. Thành lập Ban pháp chế

Nhằm thực hiện các hoạt động phản biện xã hội cũng như hỗ trợ hội viên về mặt pháp lý và các công việc thuộc chức năng của Hiệp hội có liên quan đến hoạt động Bất động sản,ngày 28 tháng 12 năm 2015 Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký quyết định số 56/2015/QĐ-VNREA.BCH về việc thành lập Ban pháp chế của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trực thuộc Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Bổ sung nhân sự

Nhằm hoàn chỉnh và thống nhất bộ máy văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2015 Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký Quyết định số 47/2015/QĐ-VNREA-CTHH về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Hiệp hội, theo đó tiếp nhận Ông Trương Anh Tuấn - Thạc sỹ Luật, Phụ trách bộ phận Pháp chế của Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam theo hình thức kiêm nhiệm kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Ngày 12 tháng 01 năm 2016 Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký quyết định số 02/2016/QĐ-VNREA-CTHH ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc tiếp nhận cán bộ làm việc tại Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, theo đó tiếp nhận ông Nhữ Mạnh Chiến - Cử nhân kinh tế ngành kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương đảm nhiệm chức danh trợ lý Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ III(2011 - 2016).

Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội