Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018

Ngày 13/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 3146/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2018.

Thực hiện các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phát triển đô thị, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương trong năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tổng quát về tình hình phát triển đô thị tại địa phương năm 2018(chi tiết xem Phụ lục 1 gửi kèm công văn này)

2. Cung cấp số liệu cụ thể về:

Biểu 1: Hệ thống đô thị và dân số đô thị năm 2018;

Biểu 2: Các dự án đầu tư phát triển đô thị năm 2018;

Biểu 3: Tình hình biến đổi khí hậu tác động đến đô thị.

3. Đề xuất kế hoạch triển khai năm 2019 và các kiến nghị về quản lý phát triển đô thị.

Mẫu báo cáo gửi kèm công văn này hoặc tải file các biểu mẫu từ website:moc.gov.vn.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nộitrước ngày 31/12/2018; kèm theo 01 bản mềm về địa chỉ email:phattriendothi.uda@gmail.com.

Tài liệu đính kèm bài viết

(BXD_3146-BXD-PTDT_13122018.doc) Tải về
(BXD_3146-BXD-PTDT_13122018_Bieumau.xls) Tải về
Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội