Nghị quyết BCH, BTV Hiệp hội Bất động sản Việt Nam họp ngày 06/12/2022

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Quy chế làm việc của BCH và BTV nhiệm kỳ V (2022-2027); nội dung và kết quả cuộc họp BCT, BTV ngày 6/12/2022, Hội nghị đã thống nhất:


Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội