Nghị quyết BCH, BTV và gặp mặt Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 8/4/2023 tại Hải Phòng

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HHBĐSVN-BCH Nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và gặp mặt Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 8/4/2023 tại Hải Phòng.


Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội