Thông báo kết luận họp thường trực của Hiệp hội bất động sản Việt Nam

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Số:    01   /2017/KL.VNREA.VP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do –..

HIỆP HỘI

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 01 /2017/KL.VNREA.VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hiệp hội tại cuộc họp Thường trực Hiệp hội

ngày 08/2/2017.

Ngày 08/2/2017 tại Văn phòng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội đã chủ trì cuộc họp Thường trực Hiệp hội để triển khai các công việc đầu năm và định hướng công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường niên Gặp mặt hội viên năm 2017 tại FLC Quy Nhơn, Bình Định.

Sau khi nghe TTK Hiệp hội báo cáo dự thảo các công tác chuẩn bị, các thành phần tham gia họp góp ý kiến, Chủ tịch Hiệp hội kết luận:

  1. Tổ chức Hội nghị thường niên Gặp mặt hội viên năm 2017 (VNREA 2017).

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 25/3/2017.

Địa điểm: Resort FLC Quy Nhơn, Bình Định.

  1. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban:

Ban tổ chức Hội nghị do ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng ban;

Trong đó có các tiểu ban:

Tiểu ban nội dung do ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng tiểu ban;

Tiểu ban Lễ tân –Hậu cần –Tài chính do ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch thường trực làm Trưởng tiểu ban.

Các tiểu ban căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động lên kế hoạch chi tiết, báo cáo với Chủ tịch Hiệp hội - Trưởng ban tổ chức sự kiện để triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo chất lượng, đúng mục tiêu.

  1. Thống nhất nội dung chương trình của Hội nghị bao gồm:

Họp Ban chấp hành Hiệp hội : Từ 15h00 đến 16h30 Thứ bảy, ngày 25/3/2017.

Gala Dinner toàn thể hội viên: Từ 17h00 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 25/3/2017.

  1. Kinh phí tổ chức hội nghị:

Nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị được kêu gọi từ các nhà tài trợ và hội viên Hiệp hội.

  1. Các công việc khác: Phân công các phó Chủ tịch, TTK triển khai các hoạt động của Hiệp hội như: Tiếp các đoàn khách của Hàn Quốc, Nhật Bản, Hiệp hội BĐS Á Mỹ; dự hội nghị các Chủ tịch các Hiệp hội BĐS khối ASEAN tại Kuala lumpur; tổ chức đoàn đại biểu Hiệp hội làm việc với UBND Thành phố Cần Thơ vào đầu tháng 3/2017.

Các ông Phó Chủ tịch Hiệp hội, TTK, các phó TTK Hiệp hội và các Ông/Bà được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo Chủ tịch kết quả thực hi

Nơi nhận:

  • Thường trực Hiệp hội;
  • TTK và các Phó TTK;
  • Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
  • VP Hiệp hội .

HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TL.CHỦ TỊCH

TỔNG THƯ KÝ

(Đã kí)

Trần Ngọc Quang

Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội