Kính gửi: Hội viên Hiệp hội BĐS Việt Nam

Thực hiệnKế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Công thuơng và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương hiện đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng DVCTT của Bộ Công thương (tại địa chỉhttp://online.moit.gov.vn) ở mức độ 3,4 đối với thủ tục hành chính thuộc 04 DVCTT về xúc tiến thương mại.
Nội dung chi tiết kính mời Qúy Hội viên xem trong file đính kèm.
Trân trọng./.