Nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức về thuế đối với hoạt động BĐS, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh khi áp dụng chính sách thuế trong giao dịch BĐS của các doanh nghiệp cũng như những người trực tiếp tham gia giao dịch BĐS. Được sự hộ trợ của Tổng cụ thuế - Bộ Tài chính, theo kế hoạch đào tạo của Hiệp hội BĐS Việt Nam, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư BĐS Việt Nam - Vicoreal thông báo tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức về thuế, sau đây là toàn văn thông báo.