Bộ xây dựng: Đề nghị ban hành chỉ thị về kiểm tra an toàn các công trình cũ tại đô thị

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. ..

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.


Theo Bộ Xây dựng, trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng nhà ở và các công trình xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, tại các đô thị trên cả nước hiện vẫn còn tồn tại nhiều nhà chung cư, công trình công cộng được xây dựng từ lâu, đã hết niên hạn sử dụng, chất lượng công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều công trình đã bị hư hỏng, lún, nứt, nghiêng gây mất an toàn nghiêm trọng cho người sử dụng và trên thực tế đã xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân do các công trình này trải qua quá trình quản lý sử dụng đã lâu nên có sự đan xen về sử dụng và sở hữu tạo ra sự phức tạp về quản lý, vận hành, bảo trì; mặt khác, do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đây về vấn đề này còn chưa đầy đủ, đồng bộ, đồng thời do thiếu nguồn vốn dành cho công tác bảo trì, sửa chữa các công trình này.

Hiện nay tại các đô thị trên cả nước có hơn 3 triệu m2 sàn nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, với hơn 100 nghìn hộ dân đang sinh sống, trong đó có hơn 200 khối nhà chung cư cũ cần phải rà soát, kiểm định và đánh giá chất lượng (chủ yếu là tại Hà Nội và TP.HCM). Ngoài ra, cũng còn có nhiều nhà biệt thự cũ, các công trình công cộng được xây dựng đã lâu (từ 60 năm trở lên) cần phải rà soát, đánh giá chất lượng an toàn cho người sử dụng. Như vậy, nếu không tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực để có các giải pháp xử lý cụ thể đối với từng công trình thì sẽ dễ dẫn đến các sự cố, rủi ro và gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của người dân.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, đồng thời để chủ động phòng tránh, hạn chế các rủi ro, các sự cố xảy ra trong quá trình quản lý, sử dụng các công trình này thì việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở, công trình công cộng, nguy hiểm tại khu vực đô thị là hết sức cần thiết.

Theo Tờ trình, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị với các nội dung chủ yếu sau đây:

Đối với Bộ Xây dựng: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, kiểm định an toàn chịu lực và chính sách xử lý đối với nhà ở, công trình công cộng, các công trình chuyên ngành khác bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng; Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực đối với các nhà chung cư, nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công tŕnh công cộng và các công trình xây dựng khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị trên cả nước.

Đối với UBND các tỉnh, thành: Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá về mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình, bao gồ̀m nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994 có dấu hiệu nguy hiểm theo quy định của pháp luật về xây dựng; các nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình công cộng khác có dấu hiệu nguy hiểm; thực hiện việc rà soát, thống kê, đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình nêu tại điểm a mục này trên địa bàn theo quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Sử dụng phương pháp đo đạc, đánh giá trực quan và phân loại, xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực để lập danh sách đưa vào diện cần kiểm định chất lượng; trong quá trình đánh giá có thể tận dụng kết quả đã thực hiện trong thời gian 3 năm trước đây;

Bước 2: Tổ chức đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm đã được lập danh sách đưa vào diện cần kiểm định chất lượng tại bước 1 nêu trên;

Bố trí kinh phí từ ngân sách theo quy định của pháp luật để thực hiện rà soát, thống kê, kiểm định và đánh giá an toàn chịu lực đối với nhà chung cư và các công trình thuộc sở hữu nhà nước hoặc có một phần thuộc sở hữu nhà nước; hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực đối với các công trình thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện việc xử lý khắc phục, gia cường công trình, di dời người dân và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn đối với các công trình xây dựng bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng; đối với nhà chung cư thì tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Về thời gian thực hiện các yêu cầu nêu trong Chỉ thị, Bộ Xây dựng đề nghị như sau: Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực nhà ở và công trình xây dựng trước tháng 3/2016; UBND các tỉnh, thành hoàn thành việc soát, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực để đưa vào diện cần kiểm định chất lượng chậm nhất trong tháng 9/2016; hoàn thành bước 2 việc kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm chậm nhất trong tháng 3/2017.

Theo Báo xây dựng

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội