Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 định hướng 2030

Ngày 8/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. ​ Mục tiêu của Quy hoạch này là nhằ..

Ngày 8/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Quy hoạch này là nhằm hình thành cáckhu công nghệ cao trên toàn quốc, trong đó hạt nhân là các khu công nghệ cao quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triểnkhu công nghệ caophục vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, vùng miền; góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tăng nhanh hàm lượngkhu công nghệ caotrong các sản phẩm hàng hóa và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, thành lập mới một số khukhu công nghệ caodo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vựckhu công nghệ cao, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong cả nước.

Về định hướng phát triển, từ nay đến năm 2030 sẽ tăng cường đầu tư chiều sâu tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các khukhu công nghệ caoquốc gia gồm Khukhu công nghệ caoHòa Lạc; Khukhu công nghệ caoTP.HCM; Khukhu công nghệ caoĐà Nẵng;Đồng thời, thành lập các khucông nghệ caodo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư xây dựng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là nguồn vốnđể triển khai gồm: Khucông nghệ caosinh học Hà Nội, thành phố Hà Nội; Khucông nghệ caochuyên ngành sinh học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai; Khucông nghệ caoAscendas- Protrade, tỉnh Bình Dương.

Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cũng đề ra 7 giải pháp chủ yếu, trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện cơ chế,chính sách đối với khucông nghệ cao; tăng cường phân công, phân cấp đối với chính quyền tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong quản lý khucông nghệ cao;Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiệnqui hoạch, khuyến khíchxã hội hóa và thu hút vốnđầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khucông nghệ cao; ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của các khucông nghệ caoquốc gia;

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triểnnguồn nhân lực công nghệ cao; rà soát các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợcông nghệ caođể bổ sung chính sách đối với dự án đầu tư sản phẩmcông nghiệp hỗ trợ đi kèm dự án sản xuất sản phẩmcông nghệ caotrong khucông nghệ cao; tăng cường liên kết trong phát triển các khucông nghệ caonhằm tăng lợi thế cạnh tranh của khucông nghệ cao...

Theo diễn đàn doanh nghiệp

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội