Ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc

Ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc

HIỆP HỘI

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 18 /2016/CV-VNREA.PC

V/v: Ý kiến của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về Thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc

Hà Nội.

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) xin gửi tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Thay mặt cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, VNREA xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Ủy ban nhân dân thành phố và Quý Sở đối với sự phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thủ đô cũng như trên cả nước.

Ngày 14/4/2016, Sở quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có thông báo số 1823/TB-QHKT về việc bố trí tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công trình, khu đô thị, trung tâm thương mại theo chỉ đạo của Thành ủy.

Sau đó, ngày 13/5/2016, UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 2685/UBND – ĐT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại thông báo số 83-TB/TU ngày 24/3/2016.

Với các nội dung của thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016, cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản và các nhà đầu tư, các hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có nhiều ý kiến phản ảnh về Hiệp hội. Về việc này, Hiệp hội bất động sản Việt Nam có một số ý kiến kính gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nôi với các nội dung sau:

Hiệp hội bất động sản Việt Nam chia sẻ với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc giải quyết tình trạng thiếu hụt diện tích giao thông tĩnh, các bãi đỗ xe, các khu vệ sinh công cộng tại địa bàn thành phố đặc biệt là tại các khu trung tâm thành phố. Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận thấy phải có sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xã hội hóa nguồn lực để tăng diện tích giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố trong điều kiện nguồn lực thực tế của Nhà nước và địa phương hạn hẹp.

Tuy nhiên, trong thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội có một số bất cập sau:

Thứ nhất: Thông báo chưa phù hợp về hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là đối với các nội dung điều chỉnh thị trường bất động sản, một lĩnh vực lớn, có ảnh hưởng rộng đến sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước cũng như sự phát triển của thành phố, chưa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đã được ban hành.

Thứ Hai: Thông báo không quy định rõ về quy mô, vị trí, tính chất công trình, dự án như ở nội đô, ngoại thành, hay nhà ở xã hội, nhà ở thương mại… Điều này gây khó khăn trong quá trình áp dụng, gây ách tắc toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Thứ Ba: Về vấn đề chuyển tiếp, với quy định của thông báo, các dự án đang bị dừng lại, hoặc trả về…đã thực sự gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thêm nữa với việc quy định như vậy chi phí đầu tư sẽ bị đội lên, các thủ tục phải làm lại từ đầu…trong khi đó để dự án đi đến giai đoạn như quy định tại thông báo, chủ đầu tư đã phải làm nhiều thủ tục và tốn quá nhiều thời gian. Điều này là bất hợp lý khi áp dụng vào thực tế.

Với các bất cập trên, rất nhiều các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thủ đô đã phản ảnh tới Hiệp hội bất động sản Việt Nam về các khó khăn, bức xúc xuất phát từ những bất cập này.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam rất hoan nghênh và đồng tình với văn bản số 2685/UBND-ĐT ngày 12/5/2016 do Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thế Hùng ký. Văn bản đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam kính đề nghị:

  1. Do chưa có sự khẳng định của Thành phố về tính hợp pháp của thông báo mà Sở Quy hoạch kiến trúc ban hành nên đến nay các nội dung của thông báo đã và đang gây ách tắc hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Hiệp hội kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản dừng hiệu lực của thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sở Quy hoạch, Kiến trúc, đến khi UBND Thành phố có quyết định chính thức như yêu cầu của văn bản mà Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã chỉ đạo.
  2. Cần phải xác định rõ quy mô, vị trí, tính chất… của các dự án, công trình khi áp dụng các quy định này và phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của toàn thành phố trong việc bố trí mạng lưới giao thông tĩnh cũng như các khu vệ sinh công cộng. Mặt khác, các quy định này cần phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được ban hành trước đó như Quy chuẩn xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành... Đề nghị Sở Quy hoạch kiến trúc khi dự thảo văn bản cần có sự tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Điều này sẽ tham mưu giúp thành phố có các quyết định thực tế, toàn diện hơn và sẽ nhận được sự ủng hộ tốt hơn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
  3. Về việc chuyển tiếp, đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với các dự án, công trình bắt đầu nộp hồ sơ thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch kể từ ngày có quyết định chính thức của UBND Thành phố.

Trong giai đoạn hiện nay, việc giải quyết vấn đề giao thông của thành phố và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thuận lợi trong hoạt động đầu tư và kinh doanh như tinh thần của Chính phủ tại nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 đều là các việc quan trọng.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thay mặt cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng các Sở, Ngành có liên quan nghiên cứu điều chỉnh các nội dung mà thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đã nêu ra theo hướng phù hợp hơn, thực tế hơn để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường bất động sản thủ đô nói riêng và sự phát triển thuận lợi của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn thủ đô nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bí thư Thành ủy Hà Nội (Để b/c);
  • Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội(Để b/c);
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Để b/c);
  • BCH Hiệp hội BĐS Việt Nam;
  • Lưu VP Hiệp hội, PC;

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trần Nam

Xem thêm trong Tin tức

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội