Cập nhật 15/07/2024, 03:07
  • CEO Group – Doanh nghiệp BĐS năng động

    Doanh nghiệp tiêu biểu - 03/04/2016, 22:40

    CEO Group hoạt động trên hai trụ cột kinh doanh chính: bất động sản gắn và giáo dục đào tạo gắn với xuất khẩu lao động. Riêng trong lĩnh vực bất động sản, CEO Group đã và đang được thị trường công nhậ..

  • Giới thiệu tập đoàn FLC

    Doanh nghiệp tiêu biểu - 02/04/2015, 20:12

    Từ một công ty nhỏ thành lập năm 2008, tháng 11/2010, Công ty Cổ phần FLC chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC - sự hội tụ của các công ty con và công ty liên kết. Hai chữ “tậ..